نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

تعداد افراد روی خط : 1
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 995
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
باسمه تعالی
اعلام نتایج نقل وانتقالات1393
با سلام واحترام
ضمن عرض تبریک وآرزوی قبولی طاعات وعبادات ماه مبارک رمضان نتایج نقل وانتقالات از تاریخ 93/4/8 لغایت93/4/13 قابل رؤیت می باشد.کلیه همکاران محترم درصورت هرگونه سؤال یا اعتراض تامورخه 93/4/12 به کارشناسی امور اداری وتشکیلات منطقه محل خدمت مراجعه نمایند.
با تشکر - اداره امور اداری وتشکیلات اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان جنوبی
باسمه تعالي
ضمن عرض سلام وخداقوت وآرزوی توفیق برای کلیه همکاران محترم
همکاران متقاضی انتقال پس ازتکمیل درخواست وفرمهای مربوطه و دریافت کد امنیتی از آموزش وپرورش محل خدمتشان از تاریخ 93/2/6 لغایت 93/2/31 برای ثبت نام در سایت نقل وانتقالات اقدام نمایند.
لازم به ذکر است متقاضیان انتقال موقت ضمن دریافت معرفی نامه از آموزش وپرورش محل خدمتشان ومراجعه به درمانگاه فرهنگیان ازتاریخ93/2/1لغایت 93/2/14 و پس از اعلام نتیجه کمیسیون پزشکی وتکمیل مستندات کد امنیتی دریافت وتا مورخه 93/2/31ثبت نام نمایند.
 با تشکر - اداره امور اداری وتشکیلات اداره کل آموزش وپرورش خراسان جنوبی