نقل و انتقال درون استانی - سازمان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

تعداد افراد روی خط : 1
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 2
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
باسمه تعالي
ضمن عرض سلام وخداقوت وآرزوی توفیق برای کلیه همکاران محترم
همکاران متقاضی انتقال پس ازتکمیل درخواست وفرمهای مربوطه و دریافت کد امنیتی از آموزش وپرورش محل خدمتشان از تاریخ 93/2/6 لغایت 93/2/31 برای ثبت نام در سایت نقل وانتقالات اقدام نمایند.
لازم به ذکر است متقاضیان انتقال موقت ضمن دریافت معرفی نامه از آموزش وپرورش محل خدمتشان ومراجعه به درمانگاه فرهنگیان ازتاریخ93/2/1لغایت 93/2/14 و پس از اعلام نتیجه کمیسیون پزشکی وتکمیل مستندات کد امنیتی دریافت وتا مورخه 93/2/31ثبت نام نمایند.
 با تشکر - اداره امور اداری وتشکیلات اداره کل آموزش وپرورش خراسان جنوبی